Offentlig høring af forlægning af Hulhøjbækken i forbindelse med sporrenovering af Østbanen

Offentlig høring af forlægning af Hulhøjbækken i forbindelse med sporrenovering af Østbanen

Faxe Kommune har tidligere meddelt tilladelse til at forlægge 30 meter af Hulhøjbækken, da banedæmningen skal udvides for at overholde gældende banenormer. Da arbejdet blev forsinket i 2023, ønskes det at udvide anlægstidspunktet med start fra maj i stedet for juni, så projektet kan påbegyndes hurtigst muligt i 2024.

Det vil være nødvendigt at forlænge rørlægningen af Hulhøjsbækken under banen med ca. 3 meter for at skabe en stabil underføring. Forlægningen og forlængelsen af rørlægningen er en del af det reducerede afvandingsprojekt på Østbanen.

 

Høringssvar skal sendes til Center for Plan & Miljøs afdeling Natur & Miljø senest den 2. januar 2024. Se kontakt informationer til afdelingen her på siden.