Offentlig høring af forslag Natura 2000 handleplaner 2021-2027

Offentlig høring af forslag Natura 2000 handleplaner 2021-2027

Der er udarbejdet forslag til de nye Natura 2000 handleplaner for perioden 2021-2027. Handleplanerne beskriver, hvilket indsatser der skal arbejdes med for naturtyper og arter i de forskellige Natura 2000-områder i Faxe Kommune.

 

Teknik & Miljøudvalget har den 6. februar 2024 godkendt forslag til handleplaner for Natura 2000-område 159, 161, 163 og 168. 

Natura 2000 er betegnelsen for EU-beskyttede naturområder. Udpegningen af områderne skal 'bevare og beskytte naturtyper og vilde dyre- og plantearter, som er sjældne, truede eller karakteristiske for EU-landene'. Handleplanerne indeholder en afrapportering af indsatser der er gennemført i den forrige handleplansperiode (2016-2021). Handleplanerne beskriver hvilke indsatser, de enkelte myndigheder vurderer, der skal gennemføres i handleplanperioden 2022 - 2027 for at opfylde målene for det enkelte natura 2000-område.

For de Natura 2000-områder der ligger i flere kommuner, er handleplanerne udarbejdet i samarbejde med de kommuner der har del i det enkelte område. For private fredsskovsarealer er Miljøstyrelsen myndighed, og bidrag for fredsskovsarealer er udarbejdet af Miljøstyrelsen. Der er på den baggrund udarbejdet én fælles handleplan for hvert område.

 

Høringsmateriale og indsendelse af høringssvar

Forslag til Natura 2000-handleplanerne er i  8 ugers offentlig høring fra d. 3. marts - 28. april 2024

159 - Bagholt Mose

Forslag til handleplan for 159 Bagholt Mose er udarbejdet sammen med Miljøstyrelsen, som er tovholder for udkastet. Høringssvar til dette planudkast skal sendes til Miljøstyrelsen via denne hjemmeside

161 - Søer ved Bregentved og Gisselfeld

Forslag til handleplan for 161 Søer ved Bregentved og Gisselfeld er udarbejdet af Faxe Kommune. Høringssvar til dette planudkast skal sendes til Faxe Kommune på naturogmiljoe@faxekommune.dk

163 - Suså mv.

Forslag til handleplan for 163 Suså, Tystrup-Bavelse Sø, Slagmosen, Holmegårdsmose og Porsemosen er udarbejdet sammen med Næstved, Ringsted og Sorø Kommuner, og Næstved Kommune er tovholder for udkastet. Høringssvar til dette planudkast skal sendes til Næstved Kommune på natur@naestved.dk 

168 - Havet og kysten ved Præstø Fjord og Grønsund

Forslag til handleplan for 168 Havet og kysten mellem Præstø Fjord og Grønsund er udarbejdet sammen med Næstved, og Vordingborg Sorø Kommune, og Vordingborg Kommune er tovholder for udkastet. Høringssvar til dette planudkast skal sendes til Vordingborg Kommune på natur@vordingborg.dk