Offentlig høring af grødeskæringsprojekt i Suså

Offentlig høring af grødeskæringsprojekt i Suså

I 2009 blev en strækning af Suså genslynget gennem Hovmosen vest for Rønnede i et projekt af Naturstyrelsen. Formålet med projektet var at forbedre naturen i vandløbet og de omkringliggende enge.

I Naturstyrelsens projekt blev det skrevet, at den genslyngede strækning ikke havde behov for grødeskæring efter projektet udførelse i det man vurderede, at vandløbets i høj grad kunne vedligeholde sig selv. Det tidligere vandløbsprofil blev grødeskåret to gange årligt. Det har imidlertid vist sig, at projektstrækningen vokser kraftigt til i grøde gennem forår og sommeren heriblandt stivstænglet vegetation som tagrør og grenet pindsvineknop.

Faxe Kommune ønsker derfor at lave et grødeskæringsprojekt, hvor vandløbsstrækningen vurderes årligt i tre år og en eventuel strømrende grødeskæring iværksættes, se nærmere projektbeskrivelse i vedhæftede fil nedenfor