Offentlig høring af minivådområde ved St. Elmue

Offentlig høring af minivådområde ved St. Elmue

Minivådområder er et kollektivt kvælstofvirkemiddel, som har en høj effekt på fjernelse af nitrat og fosfor i drænvand. Minivådområder forventes at bidrage med ca. 900 tons kvælstof/år på landsplan svarende til godt en tredjedel.

Faxe Kommune har modtaget en ansøgning om at anlægge et minivådområde, som skal medvirke til at nedbringe næringsstofudledningen fra markernes drænvand til vandmiljøet. Minivådområdet bliver 3.900 m2 og består af dybe og lave bassiner, som drænvandet løber igennem. Minivådområdet etableres uden brug af pumpe. Efter drænvandets passage gennem minivådområdet ledes vandet ud over en iltningstrappe og tilbage til hoveddrænet, som har udløb til Krusebæk og videre til Faxe Bugt. 

Offentlig høring

Faxe Kommune vurderer, at der kan meddeles tilladelse til projektet, og det sendes derfor i fire ugers offentlig høring efter vandløbslovens bestemmelser. 

Høringssvar skal sendes til Center for Plan & Miljøs afdeling Natur & Miljø senest den 12. august 2022. Se kontakt informationer til afdelingen her på siden.