Offentlig høring af nedlæggelse af rørlagt vandløb

Faxe Kommune har modtaget ansøgning om at nedlæggelse det gamle rør for Troelstrup Bæk på Troelstrup Bygade 2 DEFG.

 

Røret ønskes fjernet af byggemodner, da det ligger i vejen for udgravning af fundment til huse på ejendommen. 

Troelstrup Bæk blev omlagt for længe siden i en ny ledning, som løber langs Troelstrup Bygade. På vedhæftede kort ses det, at det gamle rør beskrives som afproppet omkring Troelstrup Bygade 4f. Faxe Kommune og Faxe Forsyning har foretaget besigtigelser i brøndende opstrøms for at sikre, at der ikke ledes regn på den gamle Troelstrup Bæk ledning. 

Offentlig høring:

Faxe Kommune vurderer, at der kan meddeles tilladelse til projektet, og det sendes derfor i fire ugers offentlig høring efter vandløbslovens bestemmelser. 

Høringssvar skal sendes til Center for Plan & Miljøs afdeling Natur & Miljø senest den 17. februar 2022. Se kontakt informationer til afdelingen her på siden.