Offentlig høring af ny bro over Lille Å ved Folehaven

Offentlig høring af ny bro over Lille Å ved Folehaven

I forbindelse med de årlige planlagte vedligeholdelser af veje og broer ønsker Faxe Kommune at udskifte broen på Folehaven over Lille Å

Broen er en buebro af kvadersten samt en betonudvidelse. Broen er ved tidligere eftersyn fundet i en så vedligeholdelsesmæssig dårlig stand, at broen anbefales renoveret for at opretholde trafiksikkerheden på baggrund af de observerede skader.

Projektet omfatter i hovedtræk:

• Midlertidig opdæmning ved lerdæmninger
• Midlertidig overpumpning af maks. 5 dages varighed.
• Reparation/tilbagesætning af udfaldne kvadersten
• Omlægning af å i Ø800 mm rør.
• Nedrivning af eksisterende betonsideudvidelse.
• Etablering af ny betonsideudvidelse.
• Udledning af brodræn udføres som eksisterende til å.
• Fjernelse af omlægning og lerdæmninger

 

Høring

Projektforslaget sendes hermed i fire ugers offentlig høring. 

Høringssvar kan sendes til Faxe Kommune på e-mail: naturogmiljoe@faxekommune.dk eller til adressen Frederiksgade 9, 4690 Haslev. 

Høringssvar skal sendes senest den 19. maj 2021