Offentlig høring af ny bro over Skoverup Bæk ved Lystrupvej

Offentlig høring af ny bro over Skoverup Bæk ved Lystrupvej

I forbindelse med de årlige planlagte vedligeholdelser af veje og broer ønsker Faxe Kommune at udskifte broen på Lystrupvej over Skoverup Bæk

Broen er en buebro af kvadersten samt en betonudvidelse. Broen er ved tidligere eftersyn fundet i en så vedligeholdelsesmæssig dårlig stand, at broen anbefales renoveret for at opretholde trafiksikkerheden på baggrund af de observerede skader.

Projektet omfatter i hovedtræk:

• Midlertidig opdæmning ved lerdæmninger, og omlægning af å i et ca. Ø600 rør, i forbindelse med udskiftning af sideudvidelsen.
• Midlertidig overpumpning af maks. 5 dages varighed, i forbindelse med arbejder inde under eksisterende bro og under omsætning af fløje
• Reparation/tilbagesætning af udfaldne kvadersten, og delvis omsætning af fløje
• Nedrivning af eksisterende betonsideudvidelse.
• Etablering af ny betonsideudvidelse.
• Udledning af brodræn udføres som eksisterende til bæk.
• Fjernelse af omlægning og lerdæmninger, samt generel retablering.

 

Høring

Projektforslaget sendes hermed i fire ugers offentlig høring. 

Høringssvar kan sendes til Faxe Kommune på e-mail: naturogmiljoe@faxekommune.dk eller til adressen Frederiksgade 9, 4690 Haslev. 

Høringssvar skal sendes senest den 19. maj 2021.