Offentlig høring af ny rørbro i Orned Bæk ved Terslevvej

Faxe Kommune ønsker at revidere tilladelsen til at anlægge en ny rørbro, så arbejdet må udføres fra januar måned.

Faxe Kommune har tidligere givet tilladelse til at udskifte broen over Orned Bæk ved Terslevvej. I tilladelsen fremgår det, at anlægsperioden er frem til oktober. Vi har vurderet de miljømæssige forhold i vandløbet - særligt med fokus på fisk, som vi normalt tager hensyn til ved at begrænse anlægsperioden. Orned bæk er ikke et vandløb, hvor ørred trækker op og yngler. Vandløbet er reguleret med overvejende sandet bund uden egnede gydestryg. Vi har heller ikke set gydegravninger i vandløbet tidligere, som ellers ville vise en evt. ørredaktivitet. Det er derfor vores vurdering, at anlægsperioden for denne specifikke strækning godt kan forlænges ind i vinterperioden. 

Vi ønsker derfor at ændre projektet, så anlægsperioden kan begynde fra januar. 

Høringsperiode

Projektændringen sendes hermed i offentlig høring i 4 uger frem til den 15. november 2023. Eventuelle høringssvar kan sendes til Faxe Kommune på e-mail: naturogmiljoe@faxekommune.dk eller til adressen Frederiksgade 9, 4690 Haslev.