Offentlig høring af nyt regulativ for Lilleå

Offentlig høring af nyt regulativ for Lilleå

Forslag til nyt vandløbsregulativ for den offentlige del af Lilleå

 

Faxe Kommune har udarbejdet et forslag til nyt regulativ for Lilleå, som skal sendes i otte ugers offentlig høring. Regulativet er den ”serviceaftale” mellem Faxe Kommune og bredejerne, som beskriver vedligeholdelsesbestemmelser samt de rettigheder og pligter, hver part har i og langs det offentlige vandløb Lilleå. Det nye regulativforslag indeholder en række ændringer, som er beskrevet nærmere i vedlagte redegørelse.

Seneste regulativ for Lilleå blev vedtaget af den tidligere Fakse Kommune den 14. december 1994. Administrationen har udarbejdet en fuldstændig revidering af det nuværende regulativ for Lilleå, og derfor er der også mange forhold, der er ændret i det nye regulativforslag. Blandt andet er en del af Lilleå blevet nedklassificeret til privat vandløb efter godkendelse af Teknik & Miljøudvalget den 8. marts 2023, og det offentlige vandløb er derfor blevet 1.179 meter kortere.

Alle ændringer i det nye regulativforslag beskrives nærmere i redegørelsen, som er vedhæftet her på siden. Derudover vedlægges screening for miljøvurderingspligt. På baggrund af screeningen vurderer Faxe Kommune, at der ikke skal udarbejdes en egentlig miljøvurdering af regulativforslaget. 

 

Offentlig høring

Høringsperioden er otte uger fra d. 5. marts til den 30. april 2024. Høringssvar og bemærkninger kan sendes til Faxe Kommune på naturogmiljoe@faxekommune.dk.