Offentlig høring af sandfang i Skoverup Bæk

Faxe Kommune ønsker at meddele tilladelse til etablering af et sandfang og udvidelse af et sandfang i Skoverup Bæk, og her derfor udarbejdet et udkast til en tilladelse efter Vandløbs- og Naturbeskyttelsesloven.

Høring

Udkastet sendes i fire ugers offentlig høring frem til d. 25. juni 2021
Høringssvar skal sendes til naturogmiljoe@faxekommune.dk eller til Faxe Kommune, Frederiksgade 9, 4690 Haslev.