Offentlig høring af Spildevandsplantillæg nr. 2: Søndermarksgård - Haslev

Dette tillæg omhandler kloakering af området indenfor lokalplan 500-95, ”Boligområde ved Søndermarksgård”. Regnvandet neddrosles lokalt jf. spildevandsplanen og spildevandet føres til Haslev renseanlæg via Faxe Spildevand A/S’s spildevandsledning. Faxe Kommune har udarbejdet et forslag til tillæg til spildevandsplan 2022-2026, som hermed sendes i høring.

Høring

Forslaget er fremlagt for Teknik & Miljøudvalget i Faxe Kommune d. 6. december  2022. Forslag til tillægget sendes i otte ugers offentlig høring frem til den 6. februar 2023.

Høringssvar skal sendes til naturogmiljoe@faxekommune.dk eller til Faxe Kommune, Frederiksgade 9, 4690 Haslev.