Offentlig høring af vandløbsprojekt i Hulhøjbækken og Faxe Å

Lystfiskerforeningen har indsendt projektforslag om udlægning af i alt tre gydebanker i hhv. Hulhøjbækken og Nedre Faxe Å. Gydebankerne udlægges for at forbedre gydeforholdene for Havørred samt forbedre de fysiske forhold i vandløbene.

Projektforslaget bygger på erfaringer fra elfiskeri i de to vandløb i sommeren 2020, samt forslag til fysisketiltag fra DTU-Auqa.
Det ønskes at udlægge en gydebanke i Hulhøjbækken, hvor hulhøjstien krydser vandløbet. Derudover ønskes det at udlægge to gydebanker i Nedre Faxe Å, en nedstrøms Borreshovedvej st. 5558 og en ved Hylleholdtvej 31, st. 7400.

Offentlig høring:

Tillægget sendes i otte ugers offentlig høring frem til 2. april 2021

Høringssvar skal sendes til naturogmiljoe@faxekommune.dk eller til Faxe Kommune, Frederiksgade 9, 4690 Haslev.