Offentlig høring af vandløbsregulering - Regulering af sandfang i Vendebækken

Offentlig høring af vandløbsregulering - Regulering af sandfang i Vendebækken

Faxe Kommune ønsker at foretage en regulering af sandfanget i det offentlige vandløb Vendebækken.

Faxe Kommune har modtaget en henvendelse om, at der opleves stor erosion på dele af brinkerne til det offentlige vandløb Vendebækken. På den del af Vendebækken, hvor erosionen opleves, er der blevet etableret et sandfang tilbage i 2011. Sandfanget er blevet etableret med for stejle brinker, som gør, at der ikke kan indfinde sig naturlig vegetation på brinkerne, der kan mindske erosionen. På baggrund af henvendelsen så ønsker Faxe Kommune at regulere sandfanget således, at eroderingen stoppes.

Reguleringen vil indebære:

  • En udjævning de sydlige brinker til det samme niveau som de nordlige med ca. en 1:1 hældning. 
  • At brinkerne vil efter udretningen befæstiges med sten, som sikrer mod erodering. 
  • At der udlægges sten i sandfangets ind- og udløb. 
  • At bundbredden af sandfanget skal være på 2 meter, men kan med tiden udvides op til 3 meter efter behov.

Høring

Efter en screening af projektet finder Faxe Kommune, at projektet kan fremmes. Projektet sendes derfor i fire ugers offentlig høring efter Bekendtgørelse for Vandløbsregulering- og restaurering mv.

Høringssvar kan sendes til Faxe Kommune på e-mail: naturogmiljoe@faxekommune.dk eller til adressen Frederiksgade 9, 4690 Haslev. 

Høringssvar til projektet modtages til og med d. 31. januar 2023.