Offentlig høring: Genslyngning af Troelstrup Bæk

Offentlig høring: Genslyngning af Troelstrup Bæk

Faxe Kommune har modtaget en ansøgning om genslyngning af Troelstrup Bæk af byggemodner Skovholmslund ApS

Området syd for Haslev er ved at udvikle sig til et nyt byområde i grønne omgivelser, hvor Troelstrup Bæk er en af de bærende elementer. Byområdet udvikles med en grøn profil, der inspirerer beboerne til at komme ud i naturen, være aktive og dyrke fælleskabet. 

Vandløbsprojektet har fokus på at forme bækkens forløb detaljeret for at skabe grundlag for at naturen vil indfinde sig og give stor rekreativ værdi for hele området.

Vedhæftede ansøgningsmateriale beskriver projektet som helhed med visualiseringer af broer, stiforløb mv. Disse elementer er dog ikke nærmere beskrevet og indgår derfor ikke i denne høring.

Ud over genslyngningen af Troelstrup Bæk har byggemodner indsendt kort over dræn, der skal sløjfes i forbindelse med byggemodningen. Hvor dræn skæres over omsamles de af regnvandsledninger i de kommende villaveje. Regnvandsledninger føres til to regnvandsbassiner, som forsinker regnvandsudledningen inden det i sidste ende har overløb til Troelstrup Bæk. 

Faxe Kommune har vurderet det indsendte projektmateriale og finder at projektet bør fremmes. Det er Faxe Kommunes vurdering, at den projekterede profil giver større muligheder for diversitet, æstetik og biologi end de nuværende regulativmæssige dimensioner. Afvandingsmæssigt vurderes ændringerne ikke at have negative konsekvenser hverken opstrøms eller nedstrøms. Dette skyldes, at faldet på Troelstrup Bæk er relativt højt (over 3 promille). Faxe Kommunes hydrauliske vurdering er vedhæftet her på siden. 

Høring

Efter en vurdering af projektet finder Faxe Kommune, at projektet kan fremmes. Projektet sendes derfor i otte ugers offentlig høring efter Bekendtgørelse for Vandløbsregulering- og restaurering mv.

Høringssvar kan sendes til Faxe Kommune på e-mail: naturogmiljoe@faxekommune.dk eller til adressen Frederiksgade 9, 4690 Haslev. 

Høringssvar skal sendes senest den 7. marts 2022.