Offentlig høring om regulering af skovgrøfter til etablering af ny sø i Holteskov ved Vemmetofte Kloster

Offentlig høring om regulering af skovgrøfter til etablering af ny sø i Holteskov ved Vemmetofte Kloster

Vemmetofte Kloster har ansøgt om at anlægge en ny sø i Holteskov. I den forbindelse sløjes mindre forløb af skovgrøfter, som omdannes til den nye sø.

Vemmetofte kloster ønsker at anlægge en sø på 2.400 m2 i et vandlidende areal i Holteskov. Projektet indebærer at mindre strækninger af skovgrøfter sløjfes og omdannes til sø. Søen vil efter anlæggelse have forbindelse til skovgrøfter, som løber til og fra søen. Skovgrøften fra søen er en del af flere tilløb i Holteskov, som løber til Vivede Mølleå.

 

Offentlig høring:

Projektet sendes i fire ugers offentlig høring efter bestemmerne i Bekendtgørelse for vandløbsregulering og - restaurering mv. frem til den 26. december 2021. 

Høringssvar skal sendes til naturogmiljø@faxekommune.dk. 

Spørgsmål til projektet kan rettes til vandløbsafdelingen i Center for Plan & Miljø - se kontakt info her på siden.