Offentlig høring om udskiftning af bro over Tryggevælde Å på Børstedvej

Offentlig høring om udskiftning af bro over Tryggevælde Å på Børstedvej

Faxe Kommune ønsker at udskifte broen på Børstedvej over Tryggevælde Å. Bropladen og vederlags tilstand er så dårlig, at disse anbefales udskiftet, med baggrund i at opretholde trafiksikkerheden for færdsel på broen.

Anlægsarbejdet består af at 

  • Eksisterende konstruktion inkl. granitvederlag og fløje fjernes
  • Etablering af nye endevederlag af nedpresset stålspuns
  • Montering af nyt brodæk som element

Høring

Projektforslaget sendes hermed i fire ugers offentlig høring frem til den 2. januar 2024 

Høringssvar kan sendes til Faxe Kommune på e-mail: naturogmiljoe@faxekommune.dk eller til adressen Frederiksgade 9, 4690 Haslev. Hvis du har spørgsmål til denne høring eller til vedhæftede ansøgningsmateriale, er du velkommen til at kontakte Faxe Kommunes vandløbsafdeling. Du finder vores kontakt info til højre her på siden (eller nederst, hvis du læser siden på din telefon).