Offentlig høring om udskiftning af broer under Terslevvej ved Orned Bæk, 2 rørbroer under Terslevvej ved Vendebækken samt regulering af grøft

Offentlig høring om udskiftning af broer under Terslevvej ved Orned Bæk, 2 rørbroer under Terslevvej ved Vendebækken samt regulering af grøft

I forbindelse med de årlige planlagte vedligeholdelser af veje og broer ønsker Faxe Kommune at udskifte to rørbroer under Vendebækken og samtidig rørlægge en vejgrøft mellem disse to rørbroer.

 

Broer under Terslevvej ved Vendebækken (bro nr. 38 og 39 i ansøgningen)

Bro 38 har kraftig nedbrydning i betonrøret i øst og tydelige forskydninger i betonrørene. Den østlige fløj hælder mod vandløbet. Desuden er vejkasse, kant samt autoværn under udskridning. Derfor anbefales det, at røret udskiftes for at opretholde trafiksikkerhed på Terslevvej samt rørudlægning i grøften.

Eksisterende bygværk nr. 39 er et Ø800 betonrør. Der er bagfald på eksisterende rør og rørets bundkoter følger ikke åløbets optimale teoretiske bundkoter, hvilket resulterer i under 0,5 promille fald mellem bro 38 og 39. Det ønskes derfor at udskifte bro nr. 39 i forbindelse med renoveringen af bro nr. 38, for at skabe fald på røret i hele udstrækningen.

Begge broer ønskes udskiftet med et Ø600 betonrør. Derudover ønsker vi, at rørlægge grøften på ca. 100 m mellem de to rørbroer med Ø600 betonrør, i det grøften er så tæt på vejbanen, at der er begyndt at være udskridninger tæt ved og under vejen. En rørlægning vil derfor forbedre trafiksikkerheden på vejen.

 

Bro under Terslevvej ved Orned Bæk (bro nr. 43 i ansøgningen)

Ved de seneste eftersyn er broen registreret med skader, bl.a. er trafiksikkerhed ikke opfyldt grundet defekte kantbjælker og rækværker samt manglende autoværnsfunktion. Det anbefales at eksisterende bygværket totaludskiftes med et fladbundet stålrør. Det nye stålrør sammenkobles med eksisterende stålrør under cykelstien vest for Terslevvej. 

Den eksisterende bro har en broplade af beton og fløjvægge af tilhuggede granitblokke. Den har et vandslug på 1,95 m og en højde på 2,2 m. Dette ønskes udskiftet til fladbundet stålrør på 1,86 m bredde og 1,4 m højde, hvilket er samme dimensioner som stålrøret under cykelstien. Den nye bro udføres som en forlængelse af rørbroen under cykelstien.  I stedet for to særskilte broer vil der i stedet være en lang rørbro på 22 m. 

Der udlægges en åbund af gydegrus gennem røret og skråningsbeklædning øst for Terslevvej med marksten Ø300-500. 

 

Høring

Projektforslaget sendes hermed i fire ugers offentlig høring frem til den 13. marts 2023

Høringssvar kan sendes til Faxe Kommune på e-mail: naturogmiljoe@faxekommune.dk eller til adressen Frederiksgade 9, 4690 Haslev.