Offentlig høring - revideret værdighedspolitik

Faxe Kommunes værdighedspolitik er revideret i en ny udgave: Et værdigt seniorliv i Faxe Kommune - værdighedspolitik 2023-2026

Den reviderede værdighedspolitik sendes nu i høring.
Den reviderede udgave af værdighedspolitikken adskiller sig fra den oprindelige på følgende parametre:

  1. Den reviderede udgave af værdighedspolitikken har fået nyt navn:
    Et værdigt seniorliv i Faxe kommune - værdighedspolitik 2023-2026
  2. Betegnelsen "ældre" er konsekvensrettet til "seniorer".
  3. Konkrete eksempler fra dialogmødet er skrevet ind.
  4. Teksten er skærpet og aktualiseret.
  5. Tema rækkefølgen er ændret.
  6. Tema teksterne er delt op i prosa og handling.

Værdighedspolitikken sendes i høring i Seniorråd, bruger- pårørenderåd og bestyrelser på plejehjem, i Handicapråd, Udsatteråd og Frivilligråd, samt i offentlig høring.

Høringssvar sendes til Anne Marie Kragholm Skovsgaard, Center for Social, Sundhed & Pleje på mail: amkrs@faxekommune.dk

Høringsfrist den 10. oktober 2022