Revideret indsatsplan for bekæmpelse af kæmpe-bjørneklo i Faxe Kommune

Faxe Kommune reviderer indsatsplanen mod kæmpe-bjørneklo for fortsat effektiv bekæmpelse frem til 2034.

Faxe Kommune ønsker fortsat en effektiv bekæmpelse af kæmpe-bjørneklo inden for kommunes grænser. Derfor sender Faxe Kommune en revideret indsatsplan for bekæmpelse af kæmpe-bjørneklo i 8 ugers offentlig høring. Effekten af den tidligere indsatsplan har været, at flere bestande af kæmpe-bjørneklo er blevet udryddet eller stærkt formindsket. Behovet for en fortsat indsats mod kæmpe-bjørneklo er dog stadig til stede, hvis ikke effekten skal gå tabt. Den reviderede indsatsplan vil være gældende på private og kommunale arealer i perioden 2024-2034.

 

Indsatsplanen kan ses i det vedhæftede bilag.

 

Høringssvar fremsendes senest den 10. april 2024 til Faxe Kommune, Natur og Miljø, Frederiksgade 9, 4640 eller naturogmiljoe@faxekommune.dk.