Strategi for ladeinfrastruktur for elbiler

Byrådet har den 30. maj 2022 godkendt et forslag til strategi for ladeinfrastruktur for elbiler.

Formålet med strategien er, at der i Faxe Kommune bliver etableret, opretholdt og udviklet en god ladeinfrastruktur, der opfylder de forventninger og behov, som borgere, erhvervsdrivende, foreninger, personale, kunder, gæster og turister har nu og på sigt.

Forslaget er i høring til den 6. juli 2022.

Du er meget velkommen til at sende eventuelle bemærkninger til Faxe Kommune – herunder hvor du synes der er behov for ladestandere – enten med brev til Frederiksgade 9, 4690 Haslev eller via e-mail kommunen@faxekommune.dk.