Tillæg nr. 4 til spildevandsplan 2022-2026

Tillæg nr. 4 til spildevandsplan 2022-2026
Erhvervsområde ved Symbiosen, Rønnede
Er på Teknik- og Miljøudvalgsmødet 6. marts 2024 besluttet at sende i 8 ugers høring.

Tillæget omhandler kloakering af et fremtidigt erhvervsområde vest for Rønnede tæt på motorvej og afkørsel.

Spildevand bliver ledt til Kongsted renseanlæg, der udleder til Faxe Å.
Regnvand forsinkes og renses i våde regnvandsbassiner inden udledning til Slettehavebæk, der løber ud i Suså.

Tillæget kan ses ved at trykke på linket nederst.

Såfremt du har nogle bemærkninger til forslaget, bedes disse sendes til spildevand@faxekommune.dk

Høringsfristen er 4. juni 2024.