Udkast i høring – Revurdering af miljøgodkendelse for Faxe Kalks modtageplads for affald fra Ovnanlægget

Faxe Kommune har udarbejdet er udkast til revideret miljøgodkendelse for Faxe Kalks modtageplads for affald fra Ovnanlægget, Baunekulevej 4b, 4640 Faxe. Udkastet sendes hermed i offentlig høring i 2 uger, dvs. frem til den 11. marts 2021.

Faxe Kalks modtageplads for affald fra Ovnanlægget er omfattet af godkendelsesbekendtgørelsen bilag 1, punkt 5.1f. Der er krav om, at miljøgodkendelsen jævnligt revideres. Denne revurdering er udarbejdet på baggrund af den seneste BAT-konklusion for affaldsbehandlingsanlæg, offentliggjort den 17. august 2018.

Faxe Kalk har siden 1995 kørt filterstøv, ubrændt og fejlbrændt kalk til en modtageplads i kalkbruddet. I forbindelse med revurderingen af miljøgodkendelsen i 2009, blev pladsen flyttet til den nuværende placering. I 2015 meddelte Faxe Kommune tillægsgodkendelse til blanding af gips og jordbrugskalk. Pladsen til blanding af gips og jordbrugskalk, er placeret på kanten af bruddet, ved Baunekulevej 4B.

På baggrund af de nye BAT-krav, er der primært foretaget vilkårsændringer i forhold til miljøledelse og driftsophør. Derudover er der mindre ændringer i formuleringen af nogle vilkår.

Frem til den 11. marts 2021 er det muligt at komme med bemærkninger til udkastet. Eventuelle spørgsmål eller bemærkninger til udkastet skal fremsendes til Faxe Kommune, Frederiksgade 9, 4690 Haslev eller til naturogmiljoe@faxekommune.dk.