Bilag og rapporter

En kommuneplan kan ikke stå alene. Den er blevet til på baggrund af en række analyser og rapporter, som vurderer en række forhold som kommuneplanen skal håndtere eller tage stilling til.

Analyser

Bag en kommuneplan, ligger en masse baggrundsmateriale og analyser, der - på hvert sit område - skal sikre, at indholdet i kommuneplanen er velfunderet og kvalificeret. Nogle af disse analyser er lovbestemte – det gælder for eksempel for Grønt Danmarkskort og Grundvandsredegørelsen, mens andre er valgfrie som for eksempel kirkeomgivelser og screening af kulturmiljøer.

Disse analyser og rapporter har vi gjort tilgængelige her på siden, så det er muligt at orientere sig mere dybdegående i nogle af de emner som kommuneplanen indeholder.

Miljøvurdering

I forbindelse med udarbejdelse af enhver kommuneplan, skal det undersøges om sådan en kommuneplan kan have konsekvenser for omgivelser og miljø. Særligt ved større revisioner som denne kommuneplan, er det vigtigt at se på, om de ændringer eller tilføjelser der er sket, har indvirkning på for eksempel menneskers sundhed, naturen, miljøet eller landskabet. En sådan miljørapport er et vigtigt og lovbestemt dokument, der skal være en del af beslutningsgrundlaget, når byrådet vedtager en kommuneplan. Denne miljørapport ligger også tilgængelig her.

Bilag, analyser og rapporter

Landsbyanalyser
Landskabskarakteranalyse
Screening af kulturmiljøer (pdf - nyt vindue)
Grundvandsredegørelse (pdf - nyt vindue)
Anbefalinger fra Lokalt Naturråd - Grønt Danmarkskort (pdf - nyt vindue)
Rapport om Grønt Danmarkskort (pdf - nyt vindue)
Kirkeomgivelser (pdf - nyt vindue)
Miljørapport (pdf - nyt vindue)
Sammenfattende redegørelse (pdf - nyt vindue)