Rammer for lokalplanlægning

Vi kan ikke lokalplanlægge for emner eller områder, der ikke er opstillet rammer for.

Vi kan ikke lokalplanlægge for emner eller områder, der ikke er opstillet rammer for. Rammerne er delt ind i to kategorier:

  • De generelle rammer
    - herunder de rammer, der gælder ved al lokalplanlægning og ved forskellige typer arealanvendelse, for eksempel for boliger eller erhvervsområder.
  • De specifikke rammer
    - der gælder for hvert enkelt rammeområde, for eksempel for Jernbanegade i Haslev, Camp Adventure eller erhvervsområdet i Rønnede Vi har kun fastsat rammer for de områder, hvor vi forventer at gennemføre lokalplaner. Der er altså ikke pligt til at fastsætte rammer for kommunens samlede areal. Rammerne giver offentligheden mulighed for at vurdere, hvordan kommuneplanen gennem lokalplanlægningen vil påvirke bygge- og anvendelsesmuligheder i de enkelte områder.

På dette kort kan du finde alle rammer der er udlagt i den nye kommuneplan og hvilke bestemmelser der gælder for hver især (kort - nyt vindue åbner).