Byer og landsbyer

Vores byer og landsbyer er forskellige i forhold til størrelse, placeringer og trafikal betjening og har forskellige styrker og muligheder for udvikling. De indtager derfor forskellige roller i bymønsteret og supplerer hinanden på forskellige måder.

Faxe Kommune vil fastholde de enkelte byers særkende, men samtidig styrke byudviklingen der, hvor der er let adgang til infrastruktur og kollektiv transport. Det betyder, at byudviklingen først og fremmest vil foregå i og omkring de større byer, hvor der er lettest adgang til motorvej og jernbane.

Vores landsbyer kan noget hver især, som kan opfylde drømmen om det gode liv på landet. Mens nogle er ideelle til opstart af mindre virksomheder, har andre små husmandssteder, der bringer en tilbage til et simplere liv, og andre igen har store smukke gårde, der kan huse den helt store familie eller bofællesskabet, der ønsker at leve på en grøn og bæredygtig måde. Vi har derfor udarbejdet rammer for en stor del af vores landsbyer - afgrænsede landsbyer - hvor det fremgår hvilke landsbyer, der kan rumme hvilke aktiviteter.