Klima, miljø og teknik

Klimatilpasning bliver en stadig større opgave for landets kommuner. Ikke mindst fordi meget tyder på, at de klimascenarier vi arbejdede med for bare otte år siden viste sig at være for optimistiske. Vi skal derfor forvente mere regn, højere vandstande og tørrere og varmere somre.

Det sætter store krav til kommunernes planlægning, fordi vi skal udlægge nye byområder, der skal være modstandsdygtige overfor voldsommere vejr. I denne kommuneplan har Faxe Kommune udpeget nye byområder på steder, hvor vi forventer, at de er i sikkerhed for højere vandstande fra enten vandløb eller havet. Når boligområder skal udbygges, skal vi tage særligt hensyn til, at der etableres de afværgeforanstaltninger, der skal til, for at sikre området mod oversvømmelse og erosion.