Natur

En af de største udfordringer i dag er at få plads til mere natur og at få skabt sammenhæng og spredningsmuligheder mellem de eksisterende naturområder. Afvejningen mellem benyttelse og beskyttelse af det åbne land spiller en helt central rolle for kommuneplanen for at tilgodese de hensyn, Faxe Kommune skal varetage.

Derfor handler dette kapitel blandt andet også om både skovrejsning, følsomme naturområder, kyststrækning, lavbundsarealer og Natura 2000-områder.

Vi er også med i naturnetværket Grønt Danmarkskort. Med Grønt Danmarkskort ønsker vi at udvikle og understøtte forbindelser mellem naturarealer. Det vil vi gøre med frivillige aftaler med vores borgere og virksomheder.