Beskæftigelsesplanen 2024-2026

Beskæftigelsesplanen 2024-2026 er en politisk vedtaget plan, der sætter rammen og retningen for beskæftigelses- og integrationsindsatsen i Faxe Kommune over en treårig periode. Den er vigtig, fordi den fungerer som en vejviser for medarbejdere, borgere og erhvervsliv i forhold til, hvordan vi vil hjælpe ledige borgere med at blive en del af arbejdsfællesskabet og sikre vores virksomheder den arbejdskraft, de har brug for.

Beskæftigelsesplanen tager udgangspunkt i såvel byrådets politiske pejlemærker som i de mål, som Beskæftigelsesministeriet har udpeget for beskæftigelsesområdet i hele Danmark. Planen forener på den måde erfaringer på området med mere overordnede politiske mål og strategier både lokalt og på landsplan.

Med beskæftigelsesplanen 2024-2026 ønsker Beskæftigelses & Integrationsudvalget et fokus på at:

  • Virksomhederne skal sikres den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft
  • Flere ledige skal kvalificeres til arbejdsmarkedet
  • Flere personer med handicap/barrierer skal i beskæftigelse