Åben skole strategi

Formålet med Åben Skole strategien er, at give alle elever ens kendskab til kommunens vartegn  gennem forskellige undervisningsforløb fordelt på temaer og klassetrin. Der skal være en "rød tråd" gennem hele skolegangen fra 0-9. klasse.

I forhold til formålet lægger Åben Skole strategien en fælles ramme for arbejdet med åben skole forløb, fordelt på temaerne, kultur, erhvervsliv og bæredygtighed. Der tages udgangspunkt i samarbejder med lokale virksomheder, kulturinstitutioner, foreninger med videre.