Literacy - strategi for arbejdet med sprog, læsning og skrivning

Strategi for arbejdet med sprog, læsning og skrivning, i daglig tale Literacy

Kommunens Sprog- og læsekonsulent står i spidsen for vedvarende udvikling af kommunens samlede arbejde med literacy på 0-18 års området, og samarbejder bredt og tværfagligt med øvrige ressourcepersoner i kommunen for at understøtte den røde tråd i kommunens praksisindsatser.

Kontakt: Pernille Sørensen, Mobil tlf.: 21665728