Kvalitetsstandard for rådgivning og stofmisbrugsbehandling

Stofmisbrugsbehandling er et gratis kommunalt tilbud til personer med et ønske om behandling for stofmisbrug.

Ordningen giver borgeren mulighed for at få udredt sin misbrugssituation og blive henvist til en passende behandling. Henvendelse om stofmisbrugsbehandling i Faxe Kommune rettes til:

Rusmiddelcentret
Præstøvej 78
4640 Faxe
Tlf.: 5620 2720
E-mail: rus@faxekommune.dk

Rusmiddelcentret i Faxe Kommune benævnes i det følgende ”Rusmiddelcentret”.
Henvendelse til Rusmiddelcentret kan ske anonymt. Rusmiddelcentret rådgiver anonymt, men behandling for stofmisbrug kan ikke ske anonymt (hvis dette efterfølgende ændres ved lov, arbejdes der naturligvis efter gældende lov). Medarbejdere i Rusmiddelcentret er underlagt tavshedspligt.

Rusmiddelcentret behandler primært misbrug af:

  • Centralstimulantia (amfetamin/speed, kokain, ecstasy, crack, metamfetamin)
  • Opioider (heroin, morfin, smertestillende medicin)
  • Hallucinogener (LSD, svampe), cannabis (hash, pot, skunk)
  • Benzodiazepiner (beroligende, angstdæmpende medicin, sovemedicin)

Benævnes herefter samlet under betegnelsen ”stoffer”.

Akut abstinensbehandling foretages af egen læge, hvis Rusmiddelcentrets lægekonsulent ikke kan forestå dette. Borgere med akut forgiftning henvises til behandling på somatisk hospital.

Herudover tilbyder Faxe Kommune anonym stofmisbrugsbehandling efter Servicelovens § 101 a.

Henvendelse om anonym stofmisbrugsbehandling rettes til:
E- mail: rus@faxekommune.dk

Tlf.: 5620 2750