Alkohol- og rusmiddelpolitik 2023-2027

Her kan du læse kommunens Alkohol- og rusmiddelpolitik for 2023-2027.

Med Faxe Kommunes Alkohol & Rusmiddelpolitik 2023-2027 tager vi et afgørende skridt mod at skabe en sundere og tryggere alkohol- og rusmiddelkultur, ikke mindst blandt vores unge. Det gør vi ved, at politikken udgør en bred, tydelig og handlingsorienteret ramme for tværgående og sammenhængende indsatser.

De fleste danskere, drikker alkohol og opfatter det som en naturlig del af det sociale liv. Det skal der selvfølgelig være plads til. Men et alkoholforbrug der tager overhånd kan have omfattende sociale, sundhedsmæssige og økonomiske omkostninger - for den enkelte, for børn, familier og for samfundet

Alkohol påvirker ikke kun den, som kommer til at drikke for meget, det påvirker også vores daglige relationer som vores børn og unge, partnere og de mennesker, vi omgås i det daglige. Kun få personer med et problematisk alkoholforbrug søger behandling, fordi alkoholvaner opfattes som en privat sag. Derfor
er problemer med for meget alkohol eller stoffer ikke blot den enkeltes ansvar, men et fælles ansvar. 

Alkohol- og rusmiddelpolitikken bygger på Sundhedsstyrelsens anbefalinger for forebyggelse på området og en række gode inputs fra et stort dialogmøde i august 2022 med en række kommunale og lokalsamfundsaktører. En sundere alkoholkultur og frontløberrollen i den forebyggende indsats, kræver tværgående samarbejde og fælles vilje mellem alle disse aktører. At komme nærmere målet kræver, at vi alle løfter vores del af ansvaret.

Alkohol- og rusmiddelpolitikken er udarbejdet i sammenhæng med kommunens øvrige politikker og ligger i forlængelse af kommunens Sundhedspolitik 2021-2025.