Politik for mad, måltider og bevægelse

Byrådet godkendte i april 2017 Politik for mad, måltider og bevægelse.

Vision

Politikken skal understøtte den sundhedspolitiske strategis vision om, at ”Flere borgere lever længere og med flere gode leveår”.
Konkret for mad, måltider og bevægelse er visionen:

  • God og sund mad, hyggelige måltider og lystbetonet bevægelse udgør en daglig glæde for vores borgere

Mission

Faxe Kommune understøtter visionen ved at:

  • Skabe og sikre sunde rammer og miljøer for borgernes liv - dvs. at de sunde valg skal være det nemme og naturlige valg for vores borgere
  • Understøtte at borgerne bliver handlekompetente og robuste - dvs. har evne og styrke til at leve et så sundt og meningsfyldt liv som muligt

Fra ord til virkelighed

I Faxe Kommune er der mange enheder, som længe har haft fagligt fokus på mad, måltider og bevægelse, og flere steder er der lokale kostpolitikker, bevægelsespolitikker og lignende.

Det er dog vigtigt, at disse revideres på baggrund af den nye politik.

Hvert dagtilbud, skole, botilbud, plejecenter, værested, aktivitets– og beskæftigelsestilbud skal i forbindelse med implementeringen af politikken fra 2017 give gode eksempler på, hvordan de allerede efterlever politikkens principper og fire fokusområder, samt skrive hvilke indsatser eller tiltag, de vil igangsætte/udvikle for at gøre det endnu bedre.