Tilsynspolitik

Faxe Kommune fører tilsyn på alle plejehjem, i ældreplejen og hos fritvalgsleverandører i hele kommunen

Tilsynspolitikken danner rammen for kommunens indsats med tilsyn og opfølgning i forhold til de ydelser borgerne modtager. Kommunen vil gennem tilsyn medvirke til at sikre, at alle leverandører, kommunale som private, leverer den hjælp borgeren er visiteret til, samt at det visiterede er i overensstemmelse med borgerens aktuelle behov. Dertil er der fokus på kvaliteten i den hjælp, der leveres.

Tilsynsopgaven med de enkelte leverandører, er til dagligt forankret i Visitationen samt en gang årligt hos en ekstern konsulent, som udfører uanmeldte tilsyn via stikprøver.