Et værdigt seniorliv i Faxe kommune - værdighedspolitik 2023 - 2026

Værdighedspolitikken danner rammen om det værdige seniorliv og beskriver de overordnede værdier for seniorplejen. I Faxe Kommune vægter den gode dialog og samarbejdet med den enkelte borger og borgerens pårørende højt.

Værdighedspolitikken (den første gældende i perioden 2018-2022) blev til på baggrund af Finansloven for 2016 og revideres hvert 4. år i forbindelse med en ny valgperiode. Gældende politik er revideret og godkendt af byrådet i december 2022 og gælder frem til 2026.

Værdighedspolitikken supplerer kommunens øvrige politikker og tager afsæt i Faxe Kommunes overordnede mål, værdier og prioriteringer i forhold til følgende syv indsatsområder:

  1. Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen
  2. Livskvalitet
  3. Selvbestemmelse
  4. Mad og ernæring
  5. Bekæmpelse af ensomhed
  6. Pårørende
  7. En værdig død

Se værdighedspolitikken nedenfor og byrådets godkendelse af den reviderede værdighedspolitik via dette link: https://www.faxekommune.dk/dagsorden/byraadet-20-12-2022