Klima-, miljø- og naturpolitik

Faxe Kommunes klima-, miljø- og naturpolitik skal være med til at understøtte byrådets vision om, at bæredygtig udvikling og FN´s verdensmål skal være ramme for kommunens vækst og udvikling.

Bæredygtig udvikling er en forudsætning for en god fremtid. Vi skal tænke helhedsorienteret og skabe rammerne for en kommune, hvor både natur og miljø, mennesker, beskæftigelse, erhverv og økonomi er i balance med hinanden.

I mange tilfælde har vores beslutninger konsekvenser for både klima, miljø og natur og er indbyrdes afhængige, hvorfor vi har udarbejdet en samlende klima-, miljø- og naturpolitik.

Faxe Kommune vil gerne være en kommune for fremtiden – en kommune med rigere natur, renere miljø, renere vand, renere luft og mindre støj – og ikke mindst en kommune, der i øget grad inddrager og involverer borgere og erhvervsdrivende.