Stranden ved Faxe Ladeplads

En del af stranden er ejet af Faxe Kommune og den resterende del af stranden er ejet af private lodsejere. Uanset om stranden er ejet af Faxe Kommune eller private lodsejere, er hele stranden åben for offentlig adgang.

På de kommunalt ejede strande findes der forskellige faciliteter som badebroer, toiletter, parkeringspladser og
skraldespande.

I henhold til Naturbeskyttelseslovens § 22, gælder følgende regler for offentlighedens adgang til strande:
• Strandbredder og andre kyststrækninger er åbne for færdsel til fods, kortvarigt ophold og badning.
• Det er tilladt kortvarigt at have en båd uden motor liggende på strandbredden.
• I perioden 1. april til 30. september skal hunde føres i snor.
• I perioden 1. september til 31. maj er ridning tilladt på den ubevoksede strandbred.
• Offentlighedens adgang må ikke forhindres eller vanskeliggøres.
• På privatejede strandbredder og kyststrækninger må ophold og badning ikke finde sted inden for 50 m fra
beboelsesbygninger.

Du kan finde den fulde tekst i Naturbeskyttelsesloven og vejledning til den på www.naturstyrelsen.dk

Vær med til at holde stranden pæn og gøre den til et rart sted af være for alle. Husk derfor at:
• Benyt strandens affaldsspande og efterlad ikke affald på stranden.
• Benyt venligst strandens toiletfaciliteter.
• Undgå unødvendig støj, herunder brug af højtalere eller lignende.
• Vis hensyn overfor naturen og områdets dyre- og fugleliv.
• Anvendelse af grill skal ske med stor varsomhed og der må ikke efterlades engangsgrill og kul på strandarealet.
• Badning sker på eget ansvar.
• Forskellige aktiviteter på stranden skal ske under hensyntagen til strandens øvrige gæster.
• Det er ikke tilladt at opstille telte, eller på anden måde campere.

Du kan se et kort over de kommunale strandområder her på siden under bilag.