Ejendomme til salg

Her kan du finde information om ejendomme, som Faxe Kommune har udbudt til salg

Kærsvænget 7, St. Torøje, Faxe

Landejendommen Kærsvænget 7, St, Torøje udbydes til salg i offentligt udbud gennem Boligmægler Næstved

Ejendommen udbydes efter reglerne om offentligt udbud jvf. bekendtgørelse nr. 799 af 2011.
Ejendommen udbydes med vejledende pris på kr. 1.500.000.
Faxe Kommune er ikke forpligtet til at sælge ejendommen til den vejlende pris, men er berettiget til frit at vælge mellem de indkomne tilbud, herunder evt. forkaste dem alle.
Købsaftale samt bilag kan indhentes ved henvendelse til ErhvervsMægler Næstved ApS - idet det bemærkes, at tilbud skal være skriftlige og angive et fast beløb.

BUDFRIST er fastsat til d. 3. maj 2021. Politisk behandling af indkomne tilbud forventes afsluttet d. 27. maj 2021, hvorefter budgiverne bliver orienteret.

Kontaktinformation

Lykke Outzen

Direktionssekretariatet

outze@faxekommune.dk

5620 3689

Opdateringsdato: 12.03.2021 - 21:48