Ejendomme til salg

Torvet 23 - Haslev

Udbud af ejendom (ejerlejlighed), 19 m2 på Torvet i Haslev

 

 

Faxe Kommune udbyder ejendommen med de offentlige toiletter på Torvet 23 i Haslev til salg. Toiletterne er ikke længere i brug, og ejendommen på 19 m2 kan ved en ombygning anvendes til andre centerformål. Køber af ejendommen skal selv indhente nødvendige byggetilladelser, før en ombygning sættes i gang.

 

Arealet er ifølge tingbogen på 1.942 m2, hvilket er for moderejendommen og den fulde matrikel, heraf vej på 244 m2. Den udbudte ejendom er på 19 m2 og udgør

fordelingstalsmæssigt 1/34 af alle lejlighederne i bygningen.

 

Nærmere oplysninger om ejendommen kan fås ved henvendelse til jurist Lykke Outzen, tlf. 56 20 36 89.

Købesum: Udbydes uden fastsat pris.

 

Budfrist: Fredag den 11. oktober kl. 12.

 

Hvis du ønsker at købe ejendommen, skal du udfylde købstilbuddet og fremsende det til:

Faxe Kommune
Direktionssekretariatet
Frederiksgade 9
4690 Haslev
Mail:
kommunen@faxekommune.dk

Købstilbud skal være skriftlige og angive et fast beløb. Købstilbuddet er bindende for tilbudsgiver indtil 2 måneder, efter sælger har modtaget tilbuddet. Salget er betinget af Faxe Byråds endelige godkendelse.

Ejendommen udbydes i henhold til Lov om offentligt udbud ved salg af kommunens faste ejendomme.

Kontaktinformation

Opdateringsdato: 12.09.2019 - 15:40