EAN-numre for Center for Beskæftigelse

Centerstab

 • Kurser mv. vedr. området
Søndergade 12, 2. sal,  4690 Haslev 5798007699239

Økonomiske ydelser

 • Lægeattester
 • jobrehabilitering
Tingvej 7, 5690 Haslev

5798007698751 

Aktiv og integration

 • Tolkebistand, danskuddannelse bestilt af jobcenteret

   

 • Regninger jf. bevillinger efter Arkivlovens §§ 81, 82 og 85
  • Tandlæge
  • Fysioterapi
  • Flytninger
    
 • Husleje m.m. (borgere på forsørgelsesydelse som administreres)

 • Forbrugsudgifter (borgere på forsørgelsesydelse som administreres)
 • Huslejeopkrævninger (borgere på forsørgelsesydelse som administreres)
Tingvej 7, 4690 Haslev

5798007698782

 

 


5798007699758

 

 

 

5798007669765

Jobcenter Faxe

 • Tolkning bestilt af kontanthjælpssagsbehandlere
Tingvej 7, 4690 Haslev 5798007698751

Faxe Sociale Udviklingscenter (FSU)

 • Beskæftigelse, aktivering, kontanthjælp
 • STU (Særligt Tilrettelagt Uddannelse)
 • Beskyttet beskæftigelse § 103
 • Aktivitets- og samværstilbud § 104
 • Væresteder
 • Faxe Kollegiet
Industriparken 4, 4640 Faxe 5798007725631

Visitation Handicap & Psykiatri

 • ABL 105
 • Servicelovens § 85
 • Servicelovens § 96
 • Servicelovens § 97
 • Servicelovens § 103
 • Servicelovens § 104
 • Servicelovens § 107
 • Servicelovens § 108
 • Servicelovens § 109
 • Servicelovens § 110
 • STU
 • Mellemkommunal afregning (handicap, psykiatri og voksenområdet)
Søndergade 12, 4690 Haslev 5798007698584

Socialpsykiatri og Neurorehabilitering

 • Botilbud:
  • Recoveryskolen P86 (Præstøvej 86, 4640 Faxe)
  • Kildebo (Præstøvej 86, 4640 Faxe)
  • T-huset (Frederiksgade 8, 4690 Haslev)
  • Mentorer - § 85-støtte for borgere over 30 år (Præstøvej 86, 4640 Faxe)

Præstøvej 86, 4640 Faxe

5798007698522

Socialpædagogisk Center Vest

 • Omhandler botilbud på Tycho Brahes Vej
Tycho Brahes Vej 4 - 6, 4690 Haslev 5798007699048

Socialpædagogisk Center Øst

 • Omhandler botilbud på:
  • Rådhusvej 61, 63, 65 og 67, 4640 Faxe
  • Hertelsvej 18-60, 4640 Faxe
  • Ledsagerordningen.
Rådhusvej 63A, 4640 Faxe 5798007699062
Rusmiddelcentret Præstøvej 78 D, 4640 Faxe 5798007699208

Børn og Unge

 • Anbringelser og foranstaltninger jf. Serviceloven - for børn og unge under 18 år
 • Mellemkommunal afregning - anbringelser mv. for børn og unge under 18 år
Søndergade 12, 4690 Haslev 5798007698461

Familie- og Ungeindsatsen

 • Familiebehandling
 • Labyrint
 • Specialiseret indsats
 • Ungehybler
Søndergade 12, 4690 Haslev 5798007697877

Familiehuset

 • Familiebehandling
 • Labyring
 • Specialiseret indsats
 • Ungehybler
 • Ungevejledning
 • Socialpædagogisk bistand til personer med sociale problemer § 85
 • Praktisk bistand eller anden støtte i hjemmet
 • SSP
Søndergade 12, 4690 Haslev 5798007698072
Opdateringsdato: 11.05.2023 - 11:14