EAN numre for Center for Ejendomme

Center for Ejendomme Frederiksgade 9, 4690 Haslev 5798007699321
Kommunale Ejendomme Frederiksgade 9, 4690 Haslev 5798007698850
Vejafdelingen Bækvej 3, 4690 Haslev 5798007698898
Sundhedscenter-bygningsdrift Præstøvej 78, 4640 Faxe 5798007699529
Kantine og rengøring Bækvej 3, 4690 Haslev 5798007698393
Teknisk service og vagt Bækvej 3, 4690 Haslev 5798007698966
Parkafdelingen Rosenkildevej 10, 4640 Faxe 5798007699505
Værkstedet Bækvej 3, 4690 Haslev 5798007699512
Busenheden Præstøvej 78, 4640 Faxe 5798007699468

 

Opdateringsdato: 29.10.2018 - 15:27