Grundvand og drikkevand

Grundvand, drikkevand, brønde og boringer

Har du som virksomhed eller landbrug egen brønd eller boring, kan du her på siden læse mere om reglerne i forbindelse med analyser og sløjfning af boringer.

 

Når du etablere eller udvider din virksomhed eller landbrug, skal du være opmærksom på grundvandsforholdene i området, samt afstanden til brønde og boringer. Det kan have betydning for bl.a. placering af vaskepladser, udendørs oplag og håndtering af produkter. Her på siden kan du læse mere om grundvandsforholdene i Faxe Kommune.

 

Du kan læse mere om drikkevand her

Du kan læse mere on grundvand her

 

Størstedelen af Faxe Kommunes areal er udpeget som område med særlige drikkevandsinteresser (OSD). Det betyder, at grundvandet under disse områder anses for at være særligt vigtigt for indvinding af grundvand til drikkevand i dag og i fremtiden.

 

Faxe Kommune står for beskyttelsen af grundvandet, så borgerne også i fremtiden, i så stor grad som muligt, kan drikke grundvand, der ikke er forurenet, og kommunen kontrollerer løbende om drikkevandet overholder kvalitetskravene for drikkevand og griber ind, hvis drikkevandet ikke overholder kravene.

Kontaktinformation

Faxe Kommune
Natur & Miljø
Frederiksgade 9
4690 Haslev
Telefon 56 20 30 00
E-mail: naturogmiljoe@faxekommune.dk

Telefonen er åben mandag-fredag fra 9.00-13.00

Opdateringsdato: 19.09.2023 - 06:59