""

Drikkevand

Når du er tørstig, kan du trygt åbne for vandhanen og drikke vandet. I Danmark har vi nemlig noget af verdens bedste drikkevand.

Størstedelen af Faxe Kommunes areal er udpeget som område med særlige drikkevandsinteresser (OSD). Det betyder, at grundvandet under disse områder anses for at være særligt vigtigt for indvinding af grundvand til drikkevand i dag og i fremtiden.

Drikkevand og vand, der skal bruges i husholdningen eller kommer i forbindelse med fødevarer, skal overholde de fastsatte kvalitetskrav for drikkevand. I kommunen skal vi løbende kontrollere om drikkevandet overholder disse krav og griber ind, hvis vandet ikke overholder kvalitetskravene. Hvis du får drikkevand fra din egen private boring, skal du selv sørge for at kontrollere, at dit drikkevand er i orden. Se mere om dette i afsnittet længere nede på siden.

Her på siden kan du blandt andet læse om, hvor dit drikkevand kommer fra og hvordan du finder ud af, om drikkevandet er i orden. Du kan desuden se hvordan du kan hjælpe med at beskytte vores drikkevand.