Der kigges på tegninger

Byggeri på forurenet grund

Er din ejendom kortlagt som forurenet, skal du ansøge om § 8-tilladelse til ændret arealanvendelse samt til anlægs- og gravearbejde.

Tilladelsen skal søges inden arealanvendelsen ændres eller inden anlægs- og gravearbejdet påbegyndes.

BilagStørrelse
PDF ikon Ansøgningsskema § 8-tilladelser339.11 KB

Hvornår skal jeg søge om § 8-tilladelse?

Du skal ansøge kommunen om tilladelse efter jordforureningslovens § 8 i følgende situationer:

  • Før arealanvendelsen ændres til bolig, børneinstitution, offentlig legeplads, rekreativt område, alment tilgængeligt område, kolonihave, sommerhus eller institution
  • Før der påbegyndes bygge- og anlægsarbejde på arealet, såfremt arealet ligger i et særligt drikkevandsområde, i indvindingsopland til alment vandforsyningsanlæg eller anvendes bolig, børneinstitution, offentlig legeplads, rekreativt område, alment tilgængeligt område, kolonihave, sommerhus eller institution.

Hvordan søger jeg om § 8-tilladelse?

Du skal indsende en ansøgning om § 8-tilladelse til Faxe Kommune, Natur 6 Miljø.

For at udfylde ansøgningen skal du have følgende oplysninger klar:

  • Beskrivelse af gravearbejdet
  • Formål med projektet
  • En detaljeret projektbeskrivelse, som vedlægges ansøgningsskemaet
  • Beskrivelse af forureningssituationen
  • Vurdering af, om en senere offentlig indsats umuliggøres eller fordyres væsentligt

Du kan også udfylde og indsende skemaet til ansøgning om § 8-tilladelse.

Hvad skal jeg være opmærksom på i forhold til jordflytning og kortlægning?

Når du har fået svar på § 8 tilladelsen, kan du anmelde jordflytning uden for ejendomsskellet. Dette skal ske 4 uger før flytningen.

Det samme gør sig gældende, hvis det kun er en del af din ejendom, der er kortlagt som forurenet og du ønsker at flytte jord fra den kortlagte del af ejendommen til den del af ejendommen, der ikke er kortlagt. Reglerne gælder også selvom dette sker som en midlertidig deponering.

Kontaktinformation

Faxe Kommune
Natur & Miljø
Frederiksgade 9
4690 Haslev
Telefon 56 20 30 00
E-mail: naturogmiljoe@faxekommune.dk

Telefonen er åben mandag-fredag fra 9.00-13.00

Opdateringsdato: 22.01.2021 - 08:11