Container
Flydelag
Teltoverdækket gyllebeholder

Husdyrgødning

Her på siden finder du information om opbevaring og håndtering af fast og flydende husdyrgødning fra erhvervsmæssige dyrehold.

Opbevaring af husdyrgødning skal ske, så der ikke er risiko for forurening af jord og grundvand eller væsentlige gener for de omkringboende.

Her kan du læse mere om de forskellige lovlige måder at opbevarer husdyrgødning på, samt hvilke regler og afstandskrav der gælder, når du vil etablere en mødding, placere en container eller bygge en gyllebeholder

Endelig kan du læse lidt om udbringning af husdyrgødning og godt naboskab

Møddingsplads

En møddingsplads skal etableres, så den kan holde til både påvirkning fra gødningen og de maskiner og redskaber, der bruges til til- og fraførsel af husdyrgødningen. Der skal enten være en 1 meter høj mur som sidebegrænsning eller en 2 meter bred randbelægning, hvor der ikke opbevares gødning.

Møddingens bund skal være uigennemtrængelig for vand, og der må ikke kunne løbe tag- eller overfladevand ind på møddingspladsen. Der skal være afløb fra møddingspladsen til en opsamlingsbeholder.

Gødningen på møddingspladsen skal være overdækket med et tætsluttende og vandtæt materiale.

Miljøcontainer

Har du ikke en møddingsplads, må du gerne opbevare husdyrgødningen i en container.

Containeren skal være en såkaldt miljøcontainer, hvor mindst tre af siderne er fuldsvejset i bunden og bagklappen er udstyret med gummimembran, således at der ikke kan løbe væske ud af containeren.

Containeren skal holdes overdækket med et tætsluttende materiale, der er uigennemtrængeligt for vand.

Containeren skal desuden stå på et fast underlag med afløb til beholder, og den skal placeres så den ikke bliver udsat for påkørsel eller lignende.

Markstak

Kompostert dybstrøelse må opbevares på jorden i markstak.
Dybstrøelsen betragtes som komposteret, når den har ligget i stalden eller på møddingspladsen i mindst 4 måneder.

Hvis du opbevarer dybstrøelse i markstak skal du være opmærsom på, at markstakken kun må ligge samme sted i et år.

Efter 5 år må man igen placere en markstak på et areal, hvor der tidligere har ligget en markstak.

Du skal huske at tegne dine markstakke ind på et kort, så du kan dokumentere, at de har været flyttet fra år til år.


 

Kontaktinformation

Faxe Kommune
Natur & Miljø
Frederiksgade 9
4690 Haslev
Telefon 56 20 30 00
E-mail: naturogmiljoe@faxekommune.dk

Telefonen er åben mandag-fredag fra 9.00-13.00

Opdateringsdato: 07.06.2023 - 11:09