Handicaprådet

Handicaprådet er nedsat af byrådet i medfør af Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område.

Handicaprådets formål er:

  • at rådgive kommunalbestyrelsen i handicappolitiske spørgsmål
  • at formidle synspunkter mellem borgere og kommunalbestyrelsen om lokalpolitiske spørgsmål vedrørende mennesker med handicap.

Byrådet hører Handicaprådet over alle initiativer, som har betydning for mennesker med handicap.

Handicaprådet består af otte medlemmer. Fire medlemmer indstillet af handicaporganisationerne og fire medlemmer indstillet af byrådet. Hver gruppe er dermed repræsenteret med samme antal medlemmer.

Handicaprådets medlemmer

Byrådet besluttede i sit konstituerende møde 2-12-2021 at udpege følgende byrådsmedlemmer til rådet:

Fra Center for Ejendomme er udpeget:

Danske Handicaporganisationer har udpeget følgende til den nye periode:

Sekretær for Handicaprådet: Anne Marie Kragholm Skovsgaard amkrs@faxekommune.dk

 

OBS: Du må ikke sende personfølsomme oplysninger med almindelig mail. Skal du sende følsomme oplysninger, bedes du at sende sikkert via din E-boks til Faxe Kommune, att. Handicaprådet.

Mødeplan for Handicaprådet

Handicaprådets møder 2023

  • Mandag den 20. februar 2023, kl. 17
  • Mandag den 20. marts 2023, kl. 17
  • Mandag den 22. maj 2023, kl. 17
  • Onsdag den 16. august, kl. 17 - ekstraordinært møde
  • Torsdag den 21. september 2023, kl. 17
  • Torsdag den 26. oktober 2023, kl. 17
  • Torsdag den 14. december 2023, kl. 17

Hertil kommer en studietur til Handicaporganisationernes Hus den 23. januar 2023 og
Dialogmøde med Socialudvalget, om budget, sammen med Udsatterådet den 7. juni 2023 kl. 19.30-20.30

I 2023 har Handicaprådet planlagt en besøgsrunde til udvalgte tilbud i Faxe Kommune. Handicaprådet mødes således ½ time inden møderne til rundvisning og præsentation.

Dagsordener og referater

Dagsordener og referater fra møder i Handicaprådet findes sammen med kommunens øvrige referater på Dagsordener og referater 

Handicappris

Handicaprådet i Faxe Kommune uddeler hvert år sin Handicappris. Prisen tildeles en person, virksomhed, organisation eller institution, som har fremmet lige muligheder for personer med handicap.

For at læse mere om den aktuelle Handicappris, skal du klikke videre på undersiden om Handicapprisen 2023. 

Eventuelle spørgsmål i forbindelse med Handicapprisen kan rettes til:
Sekretær for Handicaprådet Anne Marie Kragholm Skovsgaard amkrs@faxekommune.dk

Handicaprådet

Kontaktinformation

Faxe Kommune

Frederiksgade 9
4690 Haslev
Telefon
56 20 30 00
E-mail:

Husk at almindelig e-mail ikke bør bruges til fortrolige oplysninger. De bør sendes sikkert som digital post.


Send Digital Post til Faxe Kommune
Husk at have din MitID klar.

Opdateringsdato: 30.05.2023 - 10:16