Byrådet 2022-2025

Byrådet består af 25 folkevalgte politikere fra i alt ni forskellige partier/lister.

Du er altid velkommen til at kontakte politikerne i Faxe Kommune. Du skal blot være opmærksom på, at mails til politikerne ikke er egnet til fortrolige oplysninger. Ring i stedet, eller send et almindeligt brev. 
Din henvendelse til en politiker anses ikke for at være modtaget af Faxe Kommune.

Nogle af udpegningerne/indstillingerne for de enkelte byrådsmedlemmer træder først i kraft i løbet af 2022, det afhænger af de konkrete vedtægter.

 

Ole Vive

Borgmester Ole Vive - Venstre (V)
Fredensvej 11
4654 Faxe Ladeplads
E-mail: ovive@faxekommune.dk
Telefon: 2499 1383

 

Medlem af:

Økonomiudvalget - formand
Business Faxe (koordineringsmøder)
EUC Sjællands bestyrelse (indstillet til at søge sæde i bestyrelsen)
Fonden Femern Belt Developments Bestyrelse og Komiteen (indstillet til at søge sæde begge steder)
FGU Midt- og Østsjællands bestyrelse - formand
KLs delegeretmøde
KKR Sjælland
KL's repræsentantskab
Midtsjællands Gymnasiums bestyrelse
Politiets Kredsråd
Trafikselskabet Movias repræsentantskab
Trafikselskabet Movias bestyrelse
Valgbestyrelsen ved Folketingsvalg, Europa-Parlamentsvalg og Folkeafstemninger (formand)
Valgbestyrelsen ved Kommunalvalg (formand)
VisitSydsjælland-Møns bestyrelse
Zealand Business Colleges bestyrelse (indstillet til at søge sæde i bestyrelsen)
KKR Praktikpladsforum for pædagoguddannelse
KKR SOSU-dimensioneringsudvalg

 


Dorthe Adelsbech

Dorthe Adelsbech - Venstre (V)
Ildervej 8
4690 Haslev
E-mail: adels@faxekommune.dk
Telefon: 2484 0321

 

Medlem af:

Økonomiudvalget 
Socialudvalget - formand
Handicaprådet - stedfortræder for Helle Lysholm (V)
KL's delegeretmøde - stedfortræder for borgmester Ole Vive (V)


Dorthe Egede Borg

Dorthe Egede Borg - Venstre (V)
Jenstrup Huse 16
Dalby
4690 Haslev
E-mail: dborg@faxekommune.dk
Telefon: 2876 2792

Medlem af:

Børn & Læringsudvalget
Teknik & Miljøudvalget - formand
Faxe Musikskoles bestyrelse


Nellie Bradsted

Nellie Bradsted - Venstre (V)
Hermelinvej 10
4690 Haslev
E-mail: nepea@faxekommune.dk
Telefon: 2463 9013

 

Medlem af:

Beskæftigelses & Integrationsudvalget
Børn & Læringsudvalget
Plan & Kulturudvalget
Folkeoplysningsudvalget
Frivilligt Samråd i Faxe Kommune - suppleant for Erik Rasmussen (V)


Erik Rasmussen

Erik Rasmussen - Venstre (V)
Grunderupvej 27
4683 Rønnede
E-mail: erras@faxekommune.dk
Telefon: 4019 3532

 

Medlem af:

Socialudvalget
Teknik & Miljøudvalget
Dr. Rasmussen og Hustrus Legat
Folkeoplysningsudvalget - stedfortræder for Nellie Bradsted (V)
Frivilligt Samråd i Faxe Kommune


Helle Lysholm

Helle Lysholm - Venstre (V)
Lysholm Allé 42
4690 Haslev
E-mail: hlysh@faxekommune.dk
Telefon: 6122 3029

 

Medlem af:

Senior & Sundhedsudvalget
Socialudvalget
Handicaprådet
Ekspropriationskommission (fast ejendom) (udpeget til optagelse på liste)
Videncenter for Specialpædagogik ViSP bestyrelse


Henrik Aakast

Henrik Rützou Aakast - Venstre (V) 
Terslev Bygade 38 B
4690 Haslev
E-mail: haaka@faxekommune.dk
Telefon: 5361 0362

 

Medlem af:

Senior & Sundhedsudvalget
Plan & Kulturudvalget
Faxe Fjernvarmeselskabs bestyrelse
Faxe Ældreboligselskabs bestyrelse - suppleant for Pia Backquist (D)
Grundlisteudvalget - suppleant for Jørgen Egede Johannessen (udenfor byrådet)
Valgbestyrelsen ved Folketingsvalg, Europa-Parlamentsvalg og Folkeafstemninger - stedfortræder for borgmester Ole Vive (V)
Valgbestyrelsen ved Kommunalvalg - stedfortræder for borgmester Ole Vive (V)
Videncenter for Specialpædagogik ViSP bestyrelse - stedfortræder for Helle Lysholm (V)


Eli Jacobi Nielsen

Eli Jacobi Nielsen - Dansk Folkeparti (O)
Prins Buris Vej 19
4653 Karise
E-mail: eniel@faxekommune.dk
Telefon: 2499 1384

 

Medlem af:

Socialudvalget
Teknik & Miljøudvalget
Affald Plus I/S bestyrelse - suppleant for Lars Folmann (Løsgænger)
Faxe Forsyning Holding A/S bestyrelse - suppleant for Lars Folmann (Løsgænger)
Fonden Danhostel Faxe Vandrerhjems bestyrelse
Hegnsynet
KL's delegeretmøde - stedfortræder for Lars Folmann (Løsgænger)
Valgbestyrelsen ved Folketingsvalg, Europa-Parlamentsvalg og Folkeafstemninger


Michael Christensen

Michael Christensen - Det Konservative Folkeparti (C)
Slettehusvej 6,
Nielstrup
4690 Haslev
E-mail: michc@faxekommune.dk
Telefon: 2218 8980

Medlem af:

1. viceborgmester
Plan & Kulturudvalget
Økonomiudvalget
Børn & Ungeudvalget (formand)
Dr. Rasmussen og Hustrus Legat (formand)
Faxe Forsyning Holding A/S bestyrelse - suppleant for Ivan Lilleng (udenfor byrådet)
KL's delegeretmøde - stedfortræder for Allan Tirsgaard (C)
KL's repræsentantskab - stedfortræder for borgmester Ole Vive (V)
Politiets Kredsråd - stedfortræder for borgmester Ole Vive (V)
Valgbestyrelsen ved Kommunalvalg - stedfortræder for René Tuekær (L)


Allan Tirsgaard

Allan Tirsgaard - Det Konservative Folkeparti (C)
Røn Allé 2-4
4690 Haslev
E-mail: tirs@faxekommune.dk
Telefon: 2125 7850

 

Medlem af:

Beskæftigelses & Integrationsudvalget  - formand
Børn & Læringsudvalget
Teknik & Miljøudvalget
Handicaprådet
KL's delegeretmøde


René Tuekær

René Tuekær - Lokallisten (L)
Solvænget 16
4640 Faxe
E-mail: retu@faxekommune.dk
Telefon: 2030 4525

 

Medlem af:

Plan & Kulturudvalget - formand
Økonomiudvalget
Frivilligt Samråd (født medlem som formand for Plan & Kulturudvalget)
Andel's repræsentantskab
Faxe Forsyning Holding A/S bestyrelse - suppleant for Marianne Ørgaard (udenfor byrådet)
Valgbestyrelsen ved Kommunalvalg
Formand for Den Politiske Styregruppe - Kulturregion Storstrøm (født medlem som formand for Plan & Kulturudvalget)


Pia Backquist

Pia Backquist - Nye Borgerlige (D)
Torvegade 34
4640 Faxe
E-mail: pback@faxekommune.dk
Telefon: 2126 2240

 

Medlem af:

Beskæftigelses & Integrationsudvalget
Senior & Sundhedsudvalget
Faxe-Hallernes bestyrelse
Faxe Ældreboligselskabs bestyrelse
Synscentralens bestyrelse - stedfortræder for Martin Rosbjørn (udenfor byrådet)
Æblehavens bestyrelse


Mikkel Dam

Mikkel Dam - Liberal Alliance (I)
Hørvænget 8
4690 Haslev
E-mail: mikda@faxekommune.dk
Telefon: 2166 4316

 

Medlem af:

Beskæftigelses & Integrationsudvalget
Børn & Læringsudvalget - formand
§ 17, stk. 4-udvalget "Forum for Erhvervsudvikling" (funktionsperiode 1/3 2022 - 28/2 2023, forlænget til 30/9 2023) 
Handicaprådet - stedfortræder for Allan Tirsgaard (C)
Valgbestyrelsen ved Kommunalvalg


Camilla Meyer

Camilla Meyer - Socialdemokratiet (A)
Borupvej 66
4683 Rønnede
E-mail: came@faxekommune.dk
Telefon: 4046 4973

 

Medlem af:

2. viceborgmester
Senior & Sundhedsudvalget - næstformand
Økonomiudvalget - næstformand
Business Faxe (koordineringsmøder)
Faxe Forsyning Holding A/S bestyrelse - suppleant for Christina Birkemose (H)
Fonden Femern Belt Developments Bestyrelse (indstillet til at søge sæde i bestyrelsen)
KL's delegeretmøde
VisitSydsjælland-Møn A/S Advisory Board
KKR Sundhedskoordinationsudvalget (udpegning gældende til den 30. juni 2022)

 


Lisette Lind Larsen

Lisette Lind Larsen - Socialdemokratiet (A)
Ny Strandvej 10
4640 Faxe
E-mail: lllar@faxekommune.dk
Telefon: 2380 7070

 

Medlem af:

Plan & Kulturudvalget - næstformand
Teknik & Miljøudvalget
Folkeoplysningsudvalget
Grundlisteudvalget - suppleant for Steen Andersen (A)
KL's delegeretmøde - stedfortræder for Jørgen Richardt Nielsen (A)
Æblehavens bestyrelse


Per Thomsen

Per Thomsen - Socialdemokratiet (A)
Hørvænget 56
4690 Haslev
E-mail: petha@faxekommune.dk
Telefon: 5120 9574

 

Medlem af:

Beskæftigelses & Integrationsudvalget
Økonomiudvalget
Børn & Ungeudvalget
E.ON Varme Danmark ApS bestyrelse
Faxe Forsyning Holding A/S bestyrelse - suppleant for Jørgen Richardt Nielsen (A)
Hegnsynet - stedfortræder for Leif Jensen (udenfor byrådet)
Valgbestyrelsen ved Folketingsvalg, Europa-Parlamentsvalg og Folkeafstemninger - stedfortræder for Steen Andersen (A)
Valgbestyrelsen ved Kommunalvalg - stedfortræder for Steen Andersen (A)
Vurderingsmænd, mark- og vejfredsloven = Hegnsynet - suppleant for Leif Jensen (udenfor byrådet)


Steen Andersen

Steen Andersen - Socialdemokratiet (A)
Høgevej 10
4683 Rønnede
E-mail: stana@faxekommune.dk
Telefon: 2392 4619

 

Medlem af:

Børn & Læringsudvalget
Senior & Sundhedsudvalget
Grundlisteudvalget
Valgbestyrelsen ved Folketingsvalg, Europa-Parlamentsvalg og Folkeafstemninger (næstformand)
Valgbestyrelsen ved Kommunalvalg


Jørgen Richardt Larsen

Jørgen Richardt Nielsen - Socialdemokratiet (A)
Ringstedvej 29
4690 Haslev
E-mail: jicha@faxekommune.dk
Telefon: 2291 2213

 

Medlem af:

Plan & Kulturudvalget
Socialudvalget
§ 17, stk. 4-udvalget "Forum for Erhvervsudvikling" (funktionsperiode 1/3 2022 - 28/2 2023, forlænget til 30/9 2023) 
E.ON Varme Danmark ApS bestyrelse - suppleant for Per Thomsen (A)
Faxe Forsyning Holding A/S bestyrelse
Folkeoplysningsudvalget - stedfortræder for Lisette Lind Larsen (A)
Fælles Beredskabskommission (MSBR)
KL's delegeretmøde


Finn Hansen

Finn Hansen - Socialdemokratiet (A)
Åbakkevej 6
Dalby
4690 Haslev
E-mail: fihn@faxekommune.dk
Telefon: 3050 8613

 

Medlem af:

Plan & Kulturudvalget
Teknik & Miljøudvalget - næstformand
Affald Plus I/S bestyrelse
Frivilligt Samråd i Faxe Kommune - suppleant for Ivan Flændsdal (F)


Jens Hvidemose - Socialdemokratiet (A)

E-mail: jhvid@faxekommune.dk
Telefon: 2019 3811

Medlem af:

Børn & Læringsudvalget
Socialudvalget
Handicaprådet - stedfortræder for Christina Birkemose (H)


Michelle Frese

Michelle Frese - Socialistisk Folkeparti (F)
Breddammen 1
4653 Karise
E-mail: frese@faxekommune.dk
Telefon: 2126 4695

 

Medlem af:

Beskæftigelses & Integrationsudvalget - næstformand
Økonomiudvalget
Faxe Forsyning Holding A/S bestyrelse - suppleant for Thomas Spange Olsen (Ø)
Grundlisteudvalget - suppleant for Mogens Stilhoff (udenfor byrådet)
KL's delegeretmøde - stedfortræder for Camilla Meyer (A)
Udsatterådet
Videncenter for Specialpædagogik ViSP bestyrelse
Østsjællands Museums bestyrelse


Ivan Flændsdal

Ivan Dan Kastrup Flændsdal  - Socialistisk Folkeparti (F)
Tøpkildevej 51
4690 Haslev
E-mail: iflnd@faxekommune.dk
Telefon: 2497 0534

 

Medlem af:

Børn & Læringsudvalget - næstformand
Senior & Sundhedsudvalget
§ 17, stk. 4-udvalget "Forum for Erhvervsudvikling" (funktionsperiode 1/3 2022 - 28/2 2023, forlænget til 30/9 2023) 
Faxe Kommunale Ungdomsskoles bestyrelse
Frivilligt Samråd i Faxe Kommune
Valgbestyrelsen ved Folketingsvalg, Europa-Parlamentsvalg og Folkeafstemninger
Valgbestyrelsen ved Kommunalvalg (næstformand)


Thomas Spange Olsen

Thomas Spange Olsen - Enhedslisten (Ø)
Permatopia 14
4653 Karise
E-mail: olse@faxekommune.dk
Telefon: 2126 0795

 

Medlem af:

Teknik & Miljøudvalget
Økonomiudvalget
§ 17, stk. 4-udvalget "Grøn omstilling" - formand (udvalgets funktionsperiode 1/4 2023 - 31/3 2024) 
Affald Plus I/S bestyrelse - suppleant for Finn Hansen (A)
Faxe Forsyning Holding A/S bestyrelse
Frivilligt Samråd i Faxe Kommune - suppleant for Jens Hvidemose (A)
Valgbestyrelsen ved Folketingsvalg, Europa-Parlamentsvalg og Folkeafstemninger - stedfortræder for Ivan Flændsdal (F)
Valgbestyrelsen ved Kommunalvalg - stedfortræder for Ivan Flændsdal (F)
VUC Storstrøms bestyrelse (indstillet til at søge sæde i bestyrelsen)


Lars Folmann

Lars Folmann - Løsgænger

E-mail: folma@faxekommune.dk
Telefon: 2166 4767

 

Medlem af:

Senior & Sundhedsudvalget - formand
Økonomiudvalget
Affald Plus I/S bestyrelse
Faxe Forsyning Holding A/S bestyrelse (næstformand)
Fælles Beredskabskommission (MSBR)
Hegnsynet - suppleant for Eli Jacobi Nielsen (O)
KL's delegeretmøde
LAG Sydsjællands bestyrelse
Taksationskommission (vejloven) (udpeget til en kommunal liste)
Trafikselskabet Movias repræsentantskab - suppleant for borgmester Ole Vive (V)
Valgbestyrelsen ved Folketingsvalg, Europa-Parlamentsvalg og Folkeafstemninger - stedfortræder for Eli Jacobi Nielsen (O)
Valgbestyrelsen ved Kommunalvalg - stedfortræder for Mikkel Dam (I)
Vurderingsmænd, mark- og vejfredsloven = Hegnsynet - suppleant for Eli Jacobi Nielsen (O)


Christina Birkemose

Christina Birkemose - HaslevFaxe-Listen (H)
P. C. Davidsens Vej 12
4690 Haslev
E-mail: cbirk@faxekommune.dk
Telefon: 2499 1385

 

Medlem af:

Børn & Læringsudvalget
Socialudvalget - næstformand
Dr. Rasmussen og Hustrus Legat
Faxe Forsyning Holding A/S bestyrelse (formand)
Faxe Kommunale Ungdomsskoles bestyrelse -stedfortræder for Ivan Flændsdal (F)
Handicaprådet
Videncenter for Specialpædagogik ViSP bestyrelse - stedfortræder for Michelle Frese (F)