Handicaprådet

Handicaprådet er nedsat af Byrådet i medfør af Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område.

Handicaprådets formål er:

  • at rådgive kommunalbestyrelsen i handicappolitiske spørgsmål
  • at formidle synspunkter mellem borgere og kommunalbestyrelsen om lokalpolitiske spørgsmål vedrørende mennesker med handicap.

Kommunalbestyrelsen hører Handicaprådet over alle initiativer, som har betydning for mennesker med handicap.

Handicaprådet består af otte medlemmer. Fire medlemmer indstillet af handicaporganisationerne og fire medlemmer indstillet af Byrådet. Hver gruppe er dermed repræsenteret med samme antal medlemmer.

Handicaprådets medlemmer

Repræsentanter valgt for handicaporganisationerne:

Formand Claus Bo Hansen
E-mail: jonnaogclaus@hotmail.com
Telefon: 29 17 45 90
Suppleant Sabine Haugelund Hagens

Gurli Pedersen
E-mail: olegurli@stormpedersen.dk
Telefon: 21 47 45 26
Suppleant Lis Lynnerup

Ingrid Nielsen
E-mail: ingrid@ fakse-ldp.dk 
Telefon: 20 46 58 98
Suppleant Jeannie Thorvig Hansen

Vibeke Svendsen
E-mail: vesvendsen@gmail.com
Telefon: 51 21 43 18
Suppleant Ole Rønne Christensen
 

Repræsentanter valgt af byrådet:

Næstformand Dorthe Adelsbech (V)
E-mail: adels@faxekommune.dk
Telefon: 21 66 45 33
Suppleant Henrik Rützou Aakast (V)

Bente Abrahamsen (O)
E-mail: babra@faxekommune.dk
Telefon: 41 42 74 78
Suppleant Eli Jacobi Nielsen (O)

Christina Birkemose (A)
E-mail: cbirk@faxekommune.dk
Telefon: 21 66 39 45
Suppleant Steen Andersen (A)

Karsten Møller fra Center for Ejendomme
kamo@faxekommune.dk
Telefon: 56 20 30 53
Suppleant Susse Tofte fra Center for Ejendomme

 

OBS: Du må ikke sende personfølsomme oplysninger med almindelig mail. Skal du sende følsomme oplysninger, bedes du at sende sikkert via din eboks til Faxe Kommune, att. Handicaprådet

Mødeplan for Handicaprådet

Handicaprådet afholder møde på følgende dage i 2019: 

  • Tirsdag d. 18. februar 2020 kl. 16.30 - 18.30
  • Tirsdag d. 21. april 2020 kl. 16.30-19.00 
  • Tirsdag d. 16. juni 2020 kl. 16.30 - 19.00
  • Tirsdag d. 8. september 2020 kl. 16.30 - 19.00 
  • Tirsdag d. 8. december 2020 kl. 16.00 - 20.00 

Dagsordener og referater

Dagsordener og referater fra møder i Handicaprådet findes sammen med kommunens øvrige referater på Dagsordener og referater 

Handicappris

Handicaprådet i Faxe Kommune uddeler hvert år sin Handicappris. Prisen tildeles den person, virksomhed, organisation eller institution, som har fremmet lige muligheder for personer med handicap.

For at læse mere om den aktuelle Handicappris, skal du klikke videre på undersiden om Handicapprisen 2020. 

Eventuelle spørgsmål i forbindelse med Handicapprisen kan rettes til:
Sekretær for Handicaprådet Jeannet Friis Jensdóttir på telefon: 51 58 08 32 eller på e-mail: jeafr@faxekommune.dk

Kontaktinformation

Opdateringsdato: 27.08.2020 - 09:26