Handicaprådet

Handicaprådet er nedsat af Byrådet i medfør af Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område.

Handicaprådets formål er:

  • at rådgive kommunalbestyrelsen i handicappolitiske spørgsmål
  • at formidle synspunkter mellem borgere og kommunalbestyrelsen om lokalpolitiske spørgsmål vedrørende mennesker med handicap.

Kommunalbestyrelsen hører Handicaprådet over alle initiativer, som har betydning for mennesker med handicap.

Handicaprådet består af otte medlemmer. Fire medlemmer indstillet af handicaporganisationerne og fire medlemmer indstillet af Byrådet. Hver gruppe er dermed repræsenteret med samme antal medlemmer.

Handicaprådets medlemmer

Repræsentanter valgt for handicaporganisationerne:

Formand Claus Bo Hansen
E-mail: jonnaogclaus@hotmail.com
Telefon: 40 34 27 54
Suppleant Sabine Haugelund Hagens

Gurli Pedersen
E-mail: olegurli@stormpedersen.dk
Telefon: 21 47 45 26
Suppleant Birgit Ambo

Ingrid Nielsen
E-mail: ingrid@ fakse-ldp.dk 
Telefon: 20 46 58 98
Suppleant Jeannie Thorvig Hansen

Vibeke Svendsen
E-mail: vesendsen@gmail.dk
Telefon: 51 21 43 18
Suppleant Ole Rønne Christensen
 

Repræsentanter valgt af byrådet:

Næstformand Dorthe Adelsbech (V)
E-mail: adels@faxekommune.dk
Telefon: 21 66 45 33
Suppleant Henrik Rützou Aakast (V)

Bente Abrahamsen (O)
E-mail: babra@faxekommune.dk
Telefon: 41 42 74 78
Suppleant Eli Jacobi Nielsen (O)

Christina Birkemose (A)
E-mail: cbirk@faxekommune.dk
Telefon: 21 66 39 45
Suppleant Steen Andersen (A)

Karsten Møller fra Center for Ejendomme
kamo@faxekommune.dk
Telefon: 56 20 30 53
Suppleant Susse Tofte fra Center for Ejendomme

Mødeplan for Handicaprådet

Handicaprådet afholder møde på følgende dage:

  • Mandag den 5. februar 2018
  • Tirsdag den 10. april 2018
  • Tirsdag den 7. august 2018
  • Torsdag den 29. november 2018

Dagsordener og referater

Dagsordener og referater fra møder i Handicaprådet findes sammen med kommunens øvrige referater

Handicappris

Handicaprådet i Faxe Kommune uddeler hvert år sin Handicappris. Prisen tildeles den person, virksomhed, organisation eller institution, som har fremmet lige muligheder for personer med handicap.

Eventuelle spørgsmål i forbindelse med Handicapprisen kan rettes til Marieke Sandvad på tlf.: 56203505 eller mail: mklau@faxekommune.dk

Kontaktinformation

Opdateringsdato: 31.10.2018 - 12:52