Udviklingsstrategier

Der er udarbejdet udviklingsstrategier for hver af kommunens 7 største byer samt for landområderne.

Borgerne har i 2017 formuleret deres egne visioner og udviklingsstrategier for de 7 største byer i kommunen. Herudover har en stor gruppe af borgere fra flere landsbyer udarbejdet en vision og en tværgående strategi for landsbyerne og landområderne. Alle udviklingsstrategier kan ses under de respektive byer herunder.

Du kan finde udviklingsstrategierne for de enkelte byer som PDF-filer her på siden.

Opdateringsdato: 27.01.2023 - 12:36