Retningslinjer for pulje der støtter betaling af kontingent og udstyr for børn og unge i Faxe Kommune

Plan- og Kulturudvalget har afsat midler til at støtte børn og unges kultur- og fritidsaktiviteter i Faxe Kommune.

Hvad er puljens formål og hvad går den ud på?

Puljen er rettet mod alle børn og unge, der har brug for støtte og vejledning til at deltage i fritidsaktiviteter.

Kultur og fritidsaktiviteterne kan medvirke til at styrke børnenes/de unges selvværd, deres sociale kompetencer og relationer, deres fysiske udfoldelse og give dem positive oplevelser i hverdagen.

Hvem er omfattet af puljen?

Tilbuddet retter sig mod udsatte børn og unge op til 18 år., hvis familie har økonomiske problemer og derfor ikke har mulighed for at betale til deres børn/unges deltagelse i kultur og fritidslivet.

Hvad kan der søges støtte til?

Der kan søges om tilskud til betaling af kontingent, personligt udstyr, leje af instrumenet mv.

Normalt gives op til max 60 % dog minimum 200 kr. og maximum 700 kr. pr. barn pr. hele sæson.

Der kan søges om maximum 50 % af betalingen til særligt udgiftskrævende undervisning/træning pr. barn pr. hele sæson.

Betingelser for tilskud

Det er en betingelse for tilskud jf. ovenstående, at forældre, foreninger eller øvrige instanser medfinansierer restbeløbet.

Ansøgningsfrister

Forældre, lærere, trænere, socialrådgivere og andre over 18 år kan løbende søge om tilskud til betaling af kontigent og udstyr på vegne af familierne.

Hvilke foreninger og aktiviteter kan benyttes?

Støtten kan som udgangspunkt kun tildeles til aktiviteter, der tilbydes af en af de i Faxe Kommune godkendte folkeoplysende foreninger samt aftenskolerne, Musikskolen og Billedskolen.

Tilskud til aktiviteter i private motionscentre, privat musikundervisning eller til folkeoplysende foreninger udenfor Faxe Kommune kan ikke støttes.

Alle godkendte folkeoplysende foreninger finder du på Foreningsportalen via dette link:

http://selvbetjening.winkas.net/default.asp?wkid=10028&navid=1

Puljens midler

Puljens midler forvaltes efter gældende retningslinjer. Hvis puljen er opbrugt inden årets udgang, meddeles dette af Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice via hjemmeside og på forsiden af Foreningsportalen

Sådan søger du

Du kan søge puljen via ansøgningsskemaet på Faxe Kommunes Foreningsportal:

http://selvbetjening.winkas.net/side.asp?wkid=10028&side=54&navid=21

Yderligere oplysninger:

Hvis du har spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte Kultur- og fritidskonsulent Tina Møller Jakobsen på tlf. 56 20 37 36 eller på mail: tijab@faxekommune.dk 

Kontaktinformation

Kultur og Fritid

Kultur og Fritid

Jernbanegade 62, med indgang fra Rådhusstien
(Haslev Biblioteks kælderetage)
4690  Haslev

Du kan sende en mail til Kultur og Fritids afdelings-postkasse på:

kulturogfritid@faxekommune.dk
 

Opdateringsdato: 11.02.2019 - 15:09