Retningslinjer for pulje der støtter betaling af kontingent og udstyr for børn og unge i Faxe Kommune

Plan- og Kulturudvalget har afsat midler til at støtte børn og unges kultur- og fritidsaktiviteter i Faxe Kommune.

Hvad er puljens formål og hvad går den ud på?

Puljen er rettet mod alle børn og unge, der har brug for støtte og vejledning til at deltage i fritidsaktiviteter.

Kultur og fritidsaktiviteterne kan medvirke til at styrke børnenes/de unges selvværd, deres sociale kompetencer og relationer, deres fysiske udfoldelse og give dem positive oplevelser i hverdagen.

Hvem er omfattet af puljen?

Tilbuddet retter sig mod udsatte børn og unge op til 18 år, hvis familie har økonomiske problemer og derfor ikke har mulighed for at betale til deres børn/unges deltagelse i kultur og fritidslivet.

Hvad kan der søges støtte til?

Der kan søges om tilskud til betaling af kontingent, personligt udstyr, leje af instrument mv.

Normalt gives op til max 60 % dog minimum 200 kr. og maximum 700 kr. pr. barn pr. hele sæson.

Der kan søges om maximum 50 % af betalingen til særligt udgiftskrævende undervisning/træning pr. barn pr. hele sæson.

Betingelser for tilskud

Det er en betingelse for tilskud jf. ovenstående, at forældre, foreninger eller øvrige instanser medfinansierer restbeløbet.

Ansøgningsfrister

Forældre, lærere, trænere, socialrådgivere og andre over 18 år kan løbende søge om tilskud til betaling af kontingent og udstyr på vegne af familierne.

Hvilke foreninger og aktiviteter kan benyttes?

Støtten kan som udgangspunkt kun tildeles til aktiviteter, der tilbydes af en af de i Faxe  Kommune godkendte folkeoplysende foreninger samt aftenskolerne, Musikskolen og Billedskolen.

Tilskud til aktiviteter i private motionscentre, privat musikundervisning eller til folkeoplysende foreninger udenfor Faxe Kommune kan ikke støttes.

Alle godkendte folkeoplysende foreninger finder du på Foreningsportalen via dette link:

http://selvbetjening.winkas.net/default.asp?wkid=10028&navid=1

Puljens midler

Puljens midler forvaltes efter gældende retningslinjer. Hvis puljen er opbrugt inden årets udgang, meddeles dette af Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice via hjemmeside og på forsiden af Foreningsportalen

Praksis ifm. Retningslinjer til familier og foreninger som søger om betaling af kontingent og udstyr via puljen

Afklaring:

Familien henvender sig til den forening, Musikskole, aftenskole eller Billedskole som barnet/den unge ønsker at være aktiv i.

Foreningen afklarer sammen med familien om hvilken specifik aktivitet barnet/den unge gerne vil deltage i.

Hvordan søger familien:

Hvis det står klart at den pågældende familie ikke kan betale for kontingent og eller udstyr søger familien om støtte via puljen. Der kan normalt søges op til en hel sæson.

Der kan støttes med op til 60 % af kontingentet dog min 200 kr. og maximum 700 kr.

Ansøgningen skal bestå af en kort begrundelse, tilskud der søges til, navn på forening mv., navn og adresse på ansøger samt alder.

Ansøgningen sendes via Foreningsportalen:  http://selvbetjening.winkas.net/default.asp?wkid=10028&navid=1

Foreninger, aftenskoler, lærere, socialrådgivere mv. kan søge puljen  – efter samtykke med familien - om støtte til betaling af kontingent og evt. udstyr.

Hvordan beregnes tilskuddet:

Her er fire tænkte eksempler:

Musikskole undervisning   

6.000 kr. pr. sæson - 50% af undervisningen - Kommunalt tilskud 3.000 kr. - Egen betaling 3.000 kr.
   
Fodboldkontingent
   
1.700 kr. pr. sæson - 1.700 x 60 % = 1.020 kr. max. 700 kr. - Kommunalt tilskud 700 kr. - Egen betaling 1.000 kr.
   
Karateskole 
  
680 kr. pr. sæson - 680 x 60 % = 408 kr. max 700 kr. - Kommunalt tilskud 480 kr. - Egen betaling 200 kr.
   
Spejderkontingent 
  
250 kr. pr. sæson - 250 x 60 % = 150 kr. Min 200 kr. - Kommunalt tilskud 200 kr. - Egen betaling 50 kr.

Ansøgningsfrister og behandlingstid:

Der er løbende ansøgningsfrister og sagsbehandlingstiden er op til 4 uger.

Betaling og dokumentation:

Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice udbetaler beløbet svarende til dem der er søgt for

Tilskuddet udbetales til foreningens CVR nummer.

Foreninger, Musikskole, aftenskoler mv. kvitterer overfor administrationen, at tilskuddet er anvendt til det bevilgede formål.

Yderligere oplysninger:

Hvis du har spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte Ninna Bay på tlf. 56 20 37 31 eller på mail: nibay@faxekommune.dk

 

Kontaktinformation

Kultur og Fritid

Kultur og Fritid

Jernbanegade 62, med indgang fra Rådhusstien
(Haslev Biblioteks kælderetage)
4690  Haslev

Du kan sende en mail til Kultur og Fritids afdelings-postkasse på:

kulturogfritid@faxekommune.dk
 

Opdateringsdato: 26.03.2019 - 10:44