Udviklingspuljen

Udviklingspuljen kan søges 3 gange om året og giver tilskud til udviklingsarbejde i forbindelse med organiseringsformer, initiativer, foreninger eller projekter med et folkeoplysende sigte. Udviklingspuljens opgaver er herudover at sikre midler til udvikling af foreningernes aktiviteter og nye initiativer.


 

Hvor tit kan man søge - og hvad kan man søge om ?

Udviklingspuljen kan søges 3 gange om året og giver tilskud til udviklingsarbejde i forbindelse med organiseringsformer, initiativer, foreninger eller projekter med et folkeoplysende sigte. Udviklingspuljens opgaver er herudover at sikre midler til udvikling af foreningernes aktiviteter og nye initiativer.

Initiativtagere/foreninger kan indsende ansøgning henholdsvis senest den 15. december (til det efterfølgende kalenderår), 15. august og 15. november. Fristen pr. 15. november gælder kun, hvis der er budget i overskud fra ansøgningsfristerne henholdsvis 15. december og 15. august.

I Faxe Kommune kan der søges om tilskud gennem Udviklingspuljen til:

- Udviklingsprojekter, der fremmer tilgangen af aktive frivillige i  foreningerne, dvs. såvel unge som ældre

- Tilskud til kursusudgifter for lærere, ledere og instruktører

- Tilskud til større materialeanskaffelser

- Nye initiativer til gavn for hele foreningen

- Opstart af nystartede foreninger

- Projekter, der fremmer rekruttering af frivillige ledere med en særlig indsats overfor unge

Ansøgninger pr. 15. august eller 15. november skal vedrøre udgifter, der er afholdt i indeværende år eller forventes afholdt i indeværende år.

Ansøgninger pr. 15. december skal vedrøre udgifter, der forventes afholdt til næste år.

 

I ansøgningen anføres det beløb, der ansøges om, hvad beløbet søges til, og hvornår udgiften er/vil blive afholdt.

 

På grundlag af det af Byrådets godkendte budget og Folkeoplysningsudvalgets vurdering af ansøgningen gives der Initiativtagere/foreninger meddelelse om tilskudstilsagn henholdsvis primo februar, ultimo september og primo december.

Inden årets udgang behandler Folkeoplysningsudvalget en status vedr. udbetalte beløb for Udviklingspuljen - og vurderer om der er mulighed for reguleringer.

Tilskuddet udbetales til Initiativtagere/foreninger når de bevilgede aktiviteter er gennemført og der forelægger relevant dokumentation herfor.

Selvbetjening

Hvis du vil indsende en ansøgning til Udviklingspuljen, så skal det ske via Faxe Kommunes foreningsportal på:

www.faxeforeningsportal.dk

Yderligere oplysninger

Ønsker du yderligere oplysninger, er du meget velkommen til at kontakte:     

Hvis du har spørgsmål, så er du meget velkommen til at kontakte Merete Dam Hansen - mdamh@faxekommune.dk - 56 20 37 28

Kontaktinformation

Kultur og Fritid

Jernbanegade 62, med indgang fra Rådhusstien
(Haslev Biblioteks kælderetage)
4690  Haslev

Du kan ringe til Kultur og Fritid på vores fælles nummer:

56 20 37 40

Eller du kan sende en mail til Kultur og Fritids afdelings-postkasse på:

kulturogfritid@faxekommune.dk

 

Opdateringsdato: 10.10.2022 - 02:43